2015

Дрийм Оптик

Тази фирма премина положително проверката на Тайния Клиент

Дата на последното проучване: 2015-11-10 15:39:38

селище

Стрелча

Улица

ул.ТОДОР КАБЛЕШКОВ No 32

ЕИК номер

203467776

Телефонен номер

35323252

Email

Www

Бранш

Описание на фирмата

Фирмата няма описание