2015

Енергоинвест 2005 Еоод

Тази фирма премина положително проверката на Тайния Клиент

Дата на последното проучване: 2015-11-06 12:17:48

селище

Хрищени

Улица

ж.к. Заводско селище на АТЗ

ЕИК номер

Телефонен номер

884226555

Email

Www

Бранш

Описание на фирмата

Фирмата няма описание