2015

Елис-К Оод

Тази фирма премина положително проверката на Тайния Клиент

Дата на последното проучване: 2015-11-02 13:35:13

селище

София

Улица

ул. Антим I 113

ЕИК номер

Телефонен номер

888215434

Email

Www

Бранш

Описание на фирмата

Фирмата няма описание