2016

Ет Митко Илчев

Тази фирма премина положително проверката на Тайния Клиент

Дата на последното проучване: 2017-02-01 09:08:00

селище

Средец

Улица

Н. Лъсков No 2, ет. 2

ЕИК номер

Телефонен номер

888781445

Описание на фирмата

Фирмата няма описание