2016

Семеен Хотел "Узунски"

Тази фирма премина положително проверката на Тайния Клиент

Дата на последното проучване: 2016-10-05 13:43:35

селище

Смолян

Улица

П.Яворов 12

ЕИК номер

Телефонен номер

888757451

Описание на фирмата

Фирмата няма описание