2016

Експрес-Бд Еоод

Тази фирма премина положително проверката на Тайния Клиент

Дата на последното проучване: 2016-10-03 12:02:27

селище

Дряново

Улица

ул. ШИПКА No 56, вх. В, ет. 1, ап. 1

ЕИК номер

Телефонен номер

67675354

Описание на фирмата

Фирмата няма описание