2016

Ем Концепт Оод

Тази фирма премина положително проверката на Тайния Клиент

Дата на последното проучване: 2016-09-21 10:10:22

селище

Стара Загора

Улица

ул."Генерал Гурко" No 24, ап. 3

ЕИК номер

Телефонен номер

894613026

Описание на фирмата

Фирмата няма описание