2016

Вила-Хотел "Кьосев"

Тази фирма премина положително проверката на Тайния Клиент

Дата на последното проучване: 2016-09-14 15:27:25

селище

София

Улица

ж.к. "Малинова долина", ул. "Инж. Стоимен Сарафов" № 27

ЕИК номер

Телефонен номер

879144166

Описание на фирмата

Фирмата няма описание