2016

Spa Hotel Bankya Palace

Тази фирма премина положително проверката на Тайния Клиент

Дата на последното проучване: 2016-09-13 10:50:02

селище

Банкя

Улица

бул.Варна № 70

ЕИК номер

Телефонен номер

28122020

Описание на фирмата

Фирмата няма описание