2016

Ет "Влади-2002 - Владислав Симеонов"

Тази фирма премина положително проверката на Тайния Клиент

Дата на последното проучване: 2016-09-12 16:50:43

селище

Божурище

Улица

ж.к. ЖИЛИЩА 1, бл. 1, вх. В, ет. 1, ап. 2

ЕИК номер

130962129

Телефонен номер

878807003

Описание на фирмата

Фирмата няма описание