2016

"Амител" Еоод

Тази фирма премина положително проверката на Тайния Клиент

Дата на последното проучване: 2016-09-02 12:32:17

селище

София

Улица

ж.к. "Люлин" 6, ул. "Петър Горанов", бл. 644, ап. 2,

ЕИК номер

Телефонен номер

896736318

Описание на фирмата

Фирмата няма описание