2015, 2016

Автосервиз "Евант"

Тази фирма премина положително проверката на Тайния Клиент

Дата на последното проучване: 2017-01-18 13:32:57

селище

Пловдив

Улица

ул. ГЕОРГИ ГЕШАНОВ No 22

ЕИК номер

Телефонен номер

888498567

Описание на фирмата

Фирмата няма описание