2016

Автосервиз "Болид Ауто"

Тази фирма премина положително проверката на Тайния Клиент

Дата на последното проучване: 2016-09-08 15:41:00

селище

Варна

Улица

ул. ДЕДЕАГАЧ No 28, ет. 4, ап. 11

ЕИК номер

Телефонен номер

883355494

Описание на фирмата

Фирмата няма описание