2016

В.И.П. - Мебел Еоод Управител: Анатоли Ангелов

Тази фирма премина положително проверката на Тайния Клиент

Дата на последното проучване: 2016-09-02 15:36:36

селище

Плевен

Улица

ул. "Ангел Войвода" № 12 Б,

ЕИК номер

Телефонен номер

888509028

Описание на фирмата

Фирмата няма описание