2016

Арт 21 Оод 80 Години Традиции И Качество

Тази фирма премина положително проверката на Тайния Клиент

Дата на последното проучване: 2016-09-02 14:25:50

селище

Габрово

Улица

ул. ПЕНЧО ПОСТОМПИРОВ No 11, ет. 2, ап. 4

ЕИК номер

Телефонен номер

888535694

Описание на фирмата

Фирмата няма описание