2016

Ет''Алпин - Изо - Димитър Лазаров ''

Тази фирма премина положително проверката на Тайния Клиент

Дата на последното проучване: 2016-08-31 14:19:32

селище

София

Улица

ж.к. ЗАПАДЕН ПАРК,ул. Суходолска2 бл. 27, вх. 2, ет. 1, ап. 1

ЕИК номер

Телефонен номер

878271774

Описание на фирмата

Фирмата няма описание