2016

Автосервиз "Ферди"

Тази фирма премина положително проверката на Тайния Клиент

Дата на последното проучване: 2016-08-24 13:13:52

селище

София

Улица

бул. Асен Йорданов №5

ЕИК номер

Телефонен номер

888316770

Описание на фирмата

Фирмата няма описание