2016

Pds Service

Тази фирма премина положително проверката на Тайния Клиент

Дата на последното проучване: 2016-08-24 14:19:58

селище

София

Улица

кв. ВАСИЛ ЛЕВСКИ, ул. ИВАН ДОБРОВСКИ No 27А

ЕИК номер

Телефонен номер

887707209

Описание на фирмата

Фирмата няма описание