2016

Автосервиз "Николов"

Тази фирма премина положително проверката на Тайния Клиент

Дата на последното проучване: 2016-08-24 14:55:52

селище

Сопот

Улица

ул. „Райна Княгигя“ № 12

ЕИК номер

7206284429

Телефонен номер

888835399

Описание на фирмата

Фирмата няма описание