2016

Автосервиз "Пацо Кар"

Тази фирма премина положително проверката на Тайния Клиент

Дата на последното проучване: 2016-08-23 14:51:56

селище

Смядово

Улица

ул. БЕЛАСИЦА No 5, вх. Б, ап. 28

ЕИК номер

Телефонен номер

895483796

Описание на фирмата

Фирмата няма описание