2016

Автосервиз "Дружба" Autobox

Тази фирма премина положително проверката на Тайния Клиент

Дата на последното проучване: 2016-08-24 11:22:49

селище

Пловдив

Улица

ж.к. Тракия, бл. 9, вх. В, ет. 4, ап. 16

ЕИК номер

Телефонен номер

898519955

Описание на фирмата

Фирмата няма описание