2016

Автосервиз "Атолина"

Тази фирма премина положително проверката на Тайния Клиент

Дата на последното проучване: 2016-08-23 13:25:23

селище

Нови пазар

Улица

ул. ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ No 16, вх. 1, ет. 5, ап. 40

ЕИК номер

Телефонен номер

898588803

Описание на фирмата

Фирмата няма описание