2016

Автосервиз "Прокси"

Тази фирма премина положително проверката на Тайния Клиент

Дата на последното проучване: 2016-08-23 11:53:11

селище

Варна

Улица

Ул. "Д-р Анастасия Железкова", бл. 16, вх. В, ет. 5, ап. 59

ЕИК номер

Телефонен номер

898555898

Описание на фирмата

Фирмата няма описание