2016

Данчев Комерс Оод

Тази фирма премина положително проверката на Тайния Клиент

Дата на последното проучване: 2016-08-16 14:01:35

селище

Сливо поле

Улица

ул. ТРАКИЯ No 12

ЕИК номер

Телефонен номер

8887978310889824556

Описание на фирмата

Фирмата няма описание