2016

Александър Еоод

Тази фирма премина положително проверката на Тайния Клиент

Дата на последното проучване: 2016-08-05 12:07:19

селище

Кюстендил

Улица

ул."ТИНТЯВА" No 17

ЕИК номер

Телефонен номер

8864999350879595080

Описание на фирмата

Фирмата няма описание