2016

"Ldsw Group" Ltd

Тази фирма премина положително проверката на Тайния Клиент

Дата на последното проучване: 2016-07-25 10:41:58

селище

Пловдив

Улица

ж.к.Тракия, бл. 155, вх. А, ет. 6, ап. 22

ЕИК номер

Телефонен номер

878116392

Описание на фирмата

Фирмата няма описание