2016

Асансьорен Сервиз 02 Йорданов Панайотов Сд

Тази фирма премина положително проверката на Тайния Клиент

Дата на последното проучване: 2016-08-04 12:13:31

селище

Добрич

Улица

ул. ИВАН ВАЗОВ No 25, ап. 4

ЕИК номер

124593154

Телефонен номер

888623594

Описание на фирмата

Фирмата няма описание