2016

G M Print Ltd

Тази фирма премина положително проверката на Тайния Клиент

Дата на последното проучване: 2016-08-04 09:29:25

селище

Хасково

Улица

бул. "Раковски" № 24, вх. А, ет. 3, ап. 6,

ЕИК номер

Телефонен номер

878895262

Описание на фирмата

Фирмата няма описание