2016

Еt Дикрис - Димитър Николов

Тази фирма премина положително проверката на Тайния Клиент

Дата на последното проучване: 2016-08-01 10:54:25

селище

Томпсън

Улица

ул. "Хан Аспарух" № 43,

ЕИК номер

131228661

Телефонен номер

888714016

Описание на фирмата

Фирмата няма описание