2016

Гб Страбаг Оод

Тази фирма премина положително проверката на Тайния Клиент

Дата на последното проучване: 2016-07-29 16:22:48

селище

Перник

Улица

ул. "Вола" № 4, кв. Ралица

ЕИК номер

Телефонен номер

898493189

Описание на фирмата

Фирмата няма описание