2016

Автосервиз "Кръстев"

Тази фирма премина положително проверката на Тайния Клиент

Дата на последното проучване: 2016-07-29 16:20:16

селище

Етрополе

Улица

ул. "Чертиград" № 21

ЕИК номер

203639044

Телефонен номер

879271671

Описание на фирмата

Фирмата няма описание