2016

ВАСИКО & ВАС КУАЛИТИ ЕООД СТМ ВАСИКО

Тази фирма премина положително проверката на Тайния Клиент

Дата на последното проучване: 2016-07-29 10:51:59

селище

Силистра

Улица

ул. Добрич № 60

ЕИК номер

200926352

Телефонен номер

088 8765399

Описание на фирмата

ВАСИКО & ВАС КУАЛИТИ ЕООД са обединени от една обща цел: - Опазване на човешкото здраве!
Чрез комплексно обслужване за изпълнение изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд, Закона за храните и Закона за народното здраве, ние пестим време и предоставяме решения на поставени въпроси от работодатели. С бързина и компетентна работа ние извършваме следните дейности: - Обслужване по трудова медицина, съгласно Наредба № 3/ 2008 г.;
- Контрол на електрически уредби и съоръжения до 1000V, физични фактори но работна и околна среда, вентилационни инсталации;
- Консултиране и разработване на Системи за управление безопасността на храните/ДПХП, ДТХП, НАССР/, провеждане на вътрешни одити на СУБХ, доставка на термометри, хигрометри и биоциди (препарати за дезинфекция);
- Обработка на обекти и тревни площи против вредители по договор/ заявка;