2016

Ата-Строй Еоод

Тази фирма премина положително проверката на Тайния Клиент

Дата на последното проучване: 2016-07-25 11:21:59

селище

Хасково

Улица

бул. БЪЛГАРИЯ, комплекс 21 век No 150, вх. запад, ет. 3, офис 308

ЕИК номер

Телефонен номер

884477717

Описание на фирмата

Фирмата няма описание