2016

Деси-София Еоод

Тази фирма премина положително проверката на Тайния Клиент

Дата на последното проучване: 2016-07-19 14:02:23

селище

София

Улица

ж.к. Левски В, ул. Генерал Инзов No 60

ЕИК номер

Телефонен номер

29467383

Описание на фирмата

Фирмата няма описание