2016

Red Ink Tattoo Димитър Събев

Тази фирма премина положително проверката на Тайния Клиент

Дата на последното проучване: 2016-07-12 11:39:05

селище

Варна

Улица

бул. Цар Освободител 23 А

ЕИК номер

8803105800

Телефонен номер

883339404

Описание на фирмата

Фирмата няма описание