2016

F R I E N D S Bar & Grill

Тази фирма премина положително проверката на Тайния Клиент

Дата на последното проучване: 2016-07-06 14:49:08

селище

Кюстендил

Улица

ж.к. Герена, бл. 171, вх. ., ет. 6, ап. 18

ЕИК номер

Телефонен номер

35978525455

Описание на фирмата

Фирмата няма описание