2016

Медицински Център Санус 2000 Оод

Тази фирма премина положително проверката на Тайния Клиент

Дата на последното проучване: 2016-03-16 10:18:48

селище

София

Улица

бул. Иван Евстатиев Гешов No 50

ЕИК номер

130193990

Телефонен номер

29501122

Описание на фирмата

Фирмата няма описание