2016

Строн Инвест Еоод

Тази фирма премина положително проверката на Тайния Клиент

Дата на последното проучване: 2016-09-27 09:25:32

селище

Варна

Улица

ул. Поп Харитон № 17

ЕИК номер

Телефонен номер

886310573

Описание на фирмата

Фирмата няма описание