2016

Свина Еоод

Тази фирма премина положително проверката на Тайния Клиент

Дата на последното проучване: 2016-02-12 11:30:54

селище

София

Улица

кв. Симеоново, ул. Света Магдалена 8

ЕИК номер

Телефонен номер

359888309775

Описание на фирмата

Фирмата няма описание