2016

"Реал- Турбо" Еоод

Тази фирма премина положително проверката на Тайния Клиент

Дата на последното проучване: 2016-08-23 11:21:04

селище

Пловдив

Улица

ж.к. Байкушева махала, ул. Брацигово № 53

ЕИК номер

Телефонен номер

32634050

Описание на фирмата

Фирмата няма описание