2015, 2016

Магазин - Железария "Румек"

Тази фирма премина положително проверката на Тайния Клиент

Дата на последното проучване: 2017-01-26 15:48:11

селище

София

Улица

ул. "Мара Бунева" №29

ЕИК номер

Телефонен номер

888985988

Описание на фирмата

Фирмата няма описание