2015, 2016

"Радев" Еоод

Тази фирма премина положително проверката на Тайния Клиент

Дата на последното проучване: 2017-01-24 12:16:43

селище

София

Улица

ул. ИВАН МИЛАНОВ № 21

ЕИК номер

Телефонен номер

28718251

Описание на фирмата

„ Радев ” ЕООД е компания структурирана приоритетно в изграждането на сгради , строително- ремонтни и строително - монтажни дейности на жилищни , промишлени и обществени обекти и прилежащата им инфраструктура.
При изпълнение на своите обекти, Радев ЕООД се придържа към високите стандарти и изисквания на строителството и разполага с необходимите човешки и технически ресурси.
Във фирмата работят квалифицирани работници, технически специалисти и ръководители в сплотен колектив, което е предпоставка за създаване на качествен краен продукт, задоволяващ потребностите на нашите клиенти.
Печелившата формула, според която функционира компанията , е съвкупността от гъвкавост, бърза приспособимост, справедливи цени, високо качество на труда и материалите, професионални решения и коректност към клиентите.